Danh sách truyện full

 Án Trì Truy Xứ Án Trì Truy Xứ

   
 Mê Tông Tuyệt Đao Mê Tông Tuyệt Đao

   
 Ân Oán Quan Trường Ân Oán Quan Trường

   
 Sát Sở Sát Sở

   
 Bảo Kiếm Kỳ Thư Bảo Kiếm Kỳ Thư

   
 Xuân Thu Bút Xuân Thu Bút

   
 U Vương Quỹ Điện U Vương Quỹ Điện

   
 Thần Đao Sát Thủ Thần Đao Sát Thủ

   
 Hoa Thiên Cốt Hoa Thiên Cốt

   
 Đạo Quân Đạo Quân

   
 Hòe Viên Hòe Viên

   
 Người Đẹp Trả Thù Người Đẹp Trả Thù

   
 27 Nhát Dao Bí Ẩn 27 Nhát Dao Bí Ẩn

   
 Âm Mưu Thay Não Âm Mưu Thay Não

   
 Thiên Văn Thiên Văn